Hjälp

Bläddra via kategorier:
Posterna visas i alfabetisk ordning under resp. ämneskategori och underkategori på startsidan. Klicka på den kategori du är intresserad av.
 

Bläddra via ämnesord:
Via rubriken Ämnesord A-Ö kommer du till en alfabetisk förteckning över alla använda ämnesord, där du kan klicka på lämpligt ämnesord och få upp de resurser som innehåller just detta ämnesord.
 

Sök fritext:
I sökrutan kan du söka på författare, titel eller ämnesord samt på alla ord som finns med i beskrivningarna av resurserna. Det är bättre att söka mer generellt eller övergripande, dvs hellre på Uppfinningar än på blixtlås, hellre på Högtider än på påsk eller jul.
Skriv in ett eller flera sökord, men utelämna bestämd och obestämd artikel dvs. en, ett, den, det och de. Sökorden kombineras sedan automatiskt i sökningen och du får upp de poster som innehåller sökordet/en. Sökningen utgår från ordstammen, vilket innebär att du får träff på böjningsformer men inte på sammansättningar.
Du kan trunkera med asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser och avledningar. Sökning på ungdom* ger träff även på ungdomsböcker, ungdomslitteratur och ungdomsmottagning.
I resultatlistan rankas träffarna efter relevans i förhållande till sökordet/en.
 

Språk:
Vill du söka enbart svenska faktakällor, ändra från Alla språk till På svenska till höger i sökrutan. Bibblan guidar prioriterar svenska resurser, men innehåller även ett stort antal källor på engelska samt en del på danska, norska, tyska, franska eller spanska.
 

Innehåll:
Bibblan guidar är en samling med ca 700 faktakällor, dvs databaser och webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.

Alla källor som finns med i Bibblan guidar har försetts med ett eller flera ämneord. Dessa hämtas från databasen Svenska ämnesord, som utvecklas och underhålls av Kungliga biblioteket.
Strukturen med kategorier och underkategorier i Bibblan guidar bygger på DDK (Dewey decimalklassifikation), ett internationellt system som många forskningsbibliotek använder och som fler och fler folkbibliotek går över till. En översikt över systemet och dess huvudavdelningar finns här.
 

För mer information om tjänsten kontakta
Torbjörn Bondesson    fornamn.efternamn@malmo.se
Mats Nordström    fornamn.efternamn@malmo.se