Om oss

Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras. Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek, som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.
 

Bibblan guidar har sitt ursprung i Referensbiblioteket.se, en tjänst som utvecklades och drevs av Informations- och lånecentralerna i samverkan. Huvuddelen av källorna i Referensbiblioteket.se har nu katalogiserats i Libris, där de är sökbara med hjälp av bibliotekskod RefB. Tjänsten Bibblan guidar hämtar resurserna via Libris XSearch API och presenterar dem i en bläddringsstruktur som bygger på det internationellt använda klassifikationssystemet DDK (Dewey decimalklassifikation) samt gör dem sökbara med svenska ämnesord eller via fritextsökning i den information som finns om varje resurs.

För mer information om tjänsten kontakta:

Torbjörn Bondesson    fornamn.efternamn@malmo.se
Mats Nordström     fornamn.efternamn@malmo.se