Samla. Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

På svenska Ämnesord: Fornlämningar ; Forntiden ; Sverige ; Databaser ; Arkeologi ; Konst