Svenska litteratursällskapet i Finland. Traditionsvetenskaplig bibliografi