Merriam-webster. The Visual Dictionary

Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon