Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnors kamp för rösträtt